Příští akce

Na této stránce jsou odkazy na nejbližší akce a jsou průběžně doplňovány z pozvánek od klubů...
Kdo budete mít zájem o zveřejnění své přihlášky na sraz nebo nabídku pořádání různých akcí,
kontaktujte Jaroslava Šampuse Bulana (správce našich stránek) na email jb.3@seznam.cz.
Děkujeme za přízeň.